Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden en bevestigt u de algemene voorwaarden gekregen, gelezen en begrepen te hebben.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: persoon van het dienstverlenende bedrijf Woefenzo Hondenuitlaatservice, die de hond(en) van opdrachtgever uitlaat.
1.2 Opdrachtgever: Persoon (hondenbezitter).

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

  • 2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden en de prijsopgaven zullen door de opdrachtnemer tijdig aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna opdrachtgever 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
  • 2.3 De hond die meegaat met de groepswandeling, dient de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen.
  • 2.4 Bij toestemming voor het los laten lopen van de hond tijdens de individuele wandeling, is bij een bekeuring van de hondenwacht de rekening voor de opdrachtgever.
  • 2.5 Alle honden die meegaan met de groepswandelingen krijgen tijdens de wandeling een halsband met penning van Woefenzo Hondenuitlaatservice om, met hierop de naam en het telefoonnummer van de opdrachtnemer.
  • 2.6 De honden die meegaan met de groepswandeling worden veilig vervoerd in een schone bus met benches. De bus is voorzien van een ventilatiesysteem voor de honden. De honden kunnen in en uit de bus door middel van een loopplank, dit om lichamelijke klachten bij de honden te voorkomen.
  • 2.7 De honden die meegaan met de groepswandeling mogen 2 uur voor wij ze ophalen GEEN eten hebben gehad, en dus ook niet de mogelijkheid hebben gehad te eten (dat er eten heeft gestaan voor de hond) dit i.v.m. het risico op een maagtorsie.

Handtekening voor akkoord
Opdrachtgever: